Industriālais apgaismojums ledus hallē

Ledus halles apgaismojuma nomaiņa un energoefektivitātes uzlabojums